Aroma Praha, a.s. zdroje EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření výzkumně-vývojového centra společnosti Aroma Praha, a.s.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016025, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem projektu je pořízení technologií umožňujících výzkum a vývoj v oblasti parfémových kompozic a syntetických vonných látek pro průmysl bytové chemie a kosmetický průmysl.

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti, které umožní posílení, zpřesnění a zkvalitnění výzkumných a vývojových aktivit. Realizací projektu dojde k inovaci stávajících produktů a vývoji nových, čímž dojde k rozšíření produktového portfolia společnosti. Dále dojede k prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbě kvalifikovaných pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti společnosti.